pitch-hydraulik

 
System
Det hydrauliske pitch-system er en vital del af moderne vindmøller. Det finjusterer konstant vingernes vinkel i mod vinden for at optimere vindmøllens energiproduktion. Pitch-systemet fungerer også som nødbremse, som under hårde vejrforhold eller ekstreme vindhastigheder minimerer risikoen for strukturelle nedbrud og ulykker. Pitch-systemet er derfor meget vigtigt for vindmøllen, uanset om det er en mølle med gear eller direct drive. 

Det er derfor altafgørende, at hydraulikolien i pitch-systemet holdes ren og fri for partikler, vand og oxidationsrester (fernis) for at sikre driften af vindmøllen. 

Udfordring
Hvis hydraulikolien ikke holdes fri for partikler, fernis og vand, kan du opleve, at proportional- eller servoventilerne svigter eller fungerer ustabilt. Dårlige virkningsgrader samt lækkende pumper og hydrauliske cylindere kan være resultatet af forurenet olie i et pitch-system. Dette vil resultere i en standsning af vindmøllen, øgede omkostninger til reparationer uden for normale serviceintervaller, og sidst men ikke mindst reducerer det vindmøllens output.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Garanterer maksimalt output
  • Beskytter og garanterer en lang levetid for hydraulikkomponenterne
  • Reducerer risikoen for dyre reparationer og udskiftninger af hydraulikkomponenter
  • Reducererer risikoen for uplanlagte nedbrud
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit pitch-hydrauliksystem, behandles din olie af oliefilteret med den højeste filtreringsevne og højeste snavskapacitet, der er egnet til normale serviceintervaller. CJC® Oliefiltret er kendt for at holde olien ren, tør og uden oxidationsrester (fernis), hvilket er dokumenteret i mange hydrauliske systemer. Når du vælger CJC® Oliefiltre sikrer du et korrekt virkende pitch-system, en lang levetid for de dyre hydraulikkomponenter, reduceret vedligeholdelse, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda fjernovervåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor, OCM15.

Dine løsninger
Til pitch-hydrauliksystemer, some typisk kun er nogle få hundrede liter olie, anvendes følgende CJC® Oliefilterløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle hydrauliksystemer uanset fabrikat, og vi kan levere tilpassede CJC® Filterindsatse efter behov. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af de hydrauliske komponenter og miljøbetingelserne – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Lær, hvordan andre kunder har fordel af CJC® - Klik for at downloade
Kunde cases på engelsk:

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide