forsyningsskibe – lænsevand

 
Udledning af lænsevand fra forsyningsskibe er en normal del af driften, mens olie i lænsevandet ikke er ønskeligt, da olie indeholder adskillelige kemiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrydelige. Derfor er udledning af rent lænsevand et mål for alle ansvarlige redere.

Udfordring
Da udledning af mineralsk eller syntetisk olier som en del af lænsevandet generelt betragtes som værende skadeligt for miljøet og helbredet, har alle skibe en olieudskiller installeret for at rense lænsevandet inden udledning. Det er dog som regel sådan, at udskilleren kun yder i forhold til de påkrævede standarder, når den er rengjort for nyligt og er i perfekt stand. Selv da har nogle olieudskillere svært ved at håndtere olieindholdet. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har fastsat et maksimum på 15 ppm for lænsevand, der udledes i åbent hav, og brud på reglerne kan føre til bøder, tvunget offhire eller fængselsstraf.

Fordele ved installation af CJC® olieabsorberingsfilter

  • En omkostningseffektiv måde at rense lænsevand
  • Reducer risikoen for brud på miljølove
  • Reducer risikoen for bøder

CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems er din garanti for rent lænsevand! Takket være de lave driftsomkostninger og næsten ingen vedligeholdelse er CJC® Blue Baleen en omkostningseffektiv løsning på lænsevandsproblemer om bord på skibe. CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems gør det muligt at rense lænsevand på en miljøvenlig måde og er baseret på et unikt absorptionsprincip med specielt udviklede og patentanmeldte indsatse, hvilke absorberer olien til under 5 ppm i lænsevandet.

Dine løsninger
Til lænsevand på forsyningsskibe har du brug for:

CJC® Blue Baleen System-løsninger passer til alle størrelser forsyningsskibe, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Lær, hvordan andre kunder har fordel af CJC® - Klik for at downloade
Kunde cases på engelsk:

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure
Marine sector brochure
Clean Oil Guide