forsyningsskibe – lænsevand

 
Udledning af lænsevand fra forsyningsskibe er en normal del af driften. Udledning af mineralolien som en del af lænsevandet er dog generelt ikke ønskeligt, da denne olie indeholder adskillelige kemiske forbindelser, hvoraf de fleste ikke let er biologisk nedbrydelige. Derfor er udledning af rent lænsevand et mål for alle ansvarlige redere.

Udfordring
Da udledning af mineralolier som en del af lænsevandet generelt betragtes som værende skadeligt for miljøet og helbredet, har alle skibe en olieudskiller installeret for at rense lænsevandet inden udledning. Det er dog som regel sådan, at udskilleren kun yder i forhold til de påkrævede standarder, når den er rengjort for nyligt og er i perfekt stand. Selv da har nogle olieudskillere svært ved at håndtere olieindholdet. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har fastsat et maksimum på 15 ppm for lænsevand, der udledes i åbent vand, og brud på reglerne kan føre til bøder eller offhire.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • En omkostningseffektiv måde at rense lænsevand
  • Reducer risikoen for brud på miljølove
  • Reducer risikoen for bøder

CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems er din garanti for rent vand! Takket være de lave driftsomkostninger og praktisk talt ingen vedligeholdelsesbehov er CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems omkostningseffektive løsninger på lænsevands- og spildevandsproblemer om bord på forsyningsbåde. CJC® Blue Baleen Oil Absorb Systems gør det muligt at rense lænsevand effektivt og på en miljøvenlig måde. Systemerne, der er baseret på et unikt absorptionsprincip med specielt udviklede og patentanmeldte indsatser, absorberer olie til under 5 ppm fra lænsevandet, hvilket sikrer en miljøvenlig drift af skibet

Dine løsninger
Til lænsevand på forsyningsskibe har du brug for:

CJC® Blue Baleen System-løsninger passer til alle størrelser forsyningsskibe, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Blue Baleen brochure
Marine sector brochure
Clean Oil Guide