forsyningsskibe – smøreolie til firetaktsmotor

Stempelringe, cylinderforinger, krumtaplejer, vippetøj og pumper i marinemotorer smøres alle af motorolien, der sørger for, at alt kører problemfrit. På grund af ønsket om forbedret drifts- og brændstoføkonomi bliver motortolerancer stadig mindre og mindre, og kravene til motorolien øges. I dag skal motorsmøreolien holdes fri for partikler, sod, oxidationsrester og vand for at motoren kan køre optimalt og for at reducere sliddet på komponenterne.

Udfordring
Hvis motorolie ikke renses tilstrækkeligt, risikerer du kortere intervaller mellem olieskiftene og at slam/harpiks ophobes i motorerne. Hvis forureningerne ikke fjernes, vil der være større slid på komponenterne, og hoved- eller hjælpemotorerne vil ikke fungere korrekt. Det vil før eller siden føre til reduceret ydelse og højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende produktionstab som følge af tidlig motornedbrud og renovering.  

Fordele ved installation af CJC® smøreoliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer skibets drift
  • Forlæng intervallerne mellem olieskift
  • Mindsk håndteringen af spildolie
  • Reducer risikoen for mekaniske fejl og tidlig hovedreparation af motorer

Når du installerer et CJC® smøreoliefilter på dit forsyningsskib med firetaktsmotor, kan du forlænge intervallerne mellem olieskiftene. Du vil opleve mindre slid på lejer og alle oliesmurte dele. Sammenlignet med konventionelle olierensningsmetoder som centrifuger/separatorer, vil der være mindre spildolie, som du skal håndtere. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® er kendt for at holde olie ren, tør og med mindre mængde oxidations- og sodrester. Dette er dokumenteret over en lang årrække i mange smøreolieinstallationer hvor CJC® Oliefilterløsninger er installeret på forsyningsskibe verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for motoren, reducerer vedligeholdelsesomkostninger, og du undgår uplanlagte nedbrud.  

Dine løsninger
Til motorsmøreolie på forsyningsskibe har du brug for:

  • CJC® Finfilter, HDU

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser motorer på forsyningsskibe, der drives af enhver type brændstof, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Kundecases

Main Engine, Rolls Royce Bergen, Diesel & Engine Lube oil, Solstad Offshore_CCMA7037
ASMA7028_Wärtsilä Main Engine_Platform supply vessel

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide