lave mineralpriser – hvad kan du gøre?

 

Lær fra de bedste i andre industrier!

De lave mineralpriser har tvunget mineindustrien til at revurdere levedygtigheden af deres drift. I nogle tilfælde har dette tvunget virksomheder til afhændelse eller at sætte driften i bero. I alle tilfælde har minedriftsselskaberne en tendens til at stoppe alle anlægsinvesteringer, men i de fleste tilfælde frigør det kun penge på kort sigt, hvorimod det ikke fjerner omkostningerne på en strukturel basis permanent. Det er her, hvor succesrige minedriftsselskaber har vendt sig mod andre industrier for inspiration. Nogle af de minedriftsselskaber, som mest succesfuldt har håndteret de lave mineralpriser, har gjort dette ved at kopiere en industri, som er designet til at kunne være i drift med permanent lave råvarepriser og et behov for driftssikker og omkostningseffektivt udstyr: Det globale vindmøllemarked.

Lær fra andre miners erfaringer med fordelene ved at holde deres systemolie ren:

Case om knusere:
Læs om, hvordan BHB Billiton, Chile, sparer 3.355.000 kr. om året på driftsomkostningerne og øget produktion med deres knusemaskine

Det globale vindmøllemarked

Det globale vindmøllemarked har mindst tre ting til fælles med mineindustrien:

  • det er kapitalintensivt (dyrt udstyr)
  • lave råvarepriser (et permanent forhold i vindindustrien) 
  • oppetid, driftssikkert udstyr og produktionsmængden er kritiske for succes

Det er muligt at øge produktionsmængden og sænke produktionsomkostningerne

I mange år har det i mineindustrien kun handlet om at øge produktionsmængden. En af de vigtigste faktorer til at opnå dette er at sikre maksimal oppetid af udstyret. Dette har sommetider en høj pris, men så længe mineralpriserne er høje, har der været mindre fokus på omkostningerne ved at holde udstyret i drift.

Med de lave råvarepriser skal minedriftsselskaberne nu genoverveje tanken om kun at fokusere på produktionsmængde, men også tage omkostningen pr. ton/gram/kilo i betragtning.

I modsætning til mineindustrien har det globale marked for strøm altid været karakteriseret af lave marginer på den råvare, som de sælger. Dette har tvunget stakeholderne til at fokusere på en omkostningseffektiv og forudsigelig/pålidelig produktion, men også fokusere på maksimalt output. Vindmølleparker er opstillet i isolerede områder, og i dag ligger flere og flere af disse offshore. Uforudsete nedbrud, alt for hyppige servicenedlukninger eller upålideligt udstyr er katastrofalt i denne industri og kan ligefrem underminere vindmølleparkens rentabilitet.

Ligesom i mineindustrien er omkostningerne i forbindelse med et nedbrud eller en nedlukning ekstremt høje i vindindustrien. Derfor er vindindustrien gearet på en anden måde end mineindustrien, og der er værdifulde fordele fra vindmarkedet, som kan anvendes i mineindustrien.

Reducer driftsomkostningerne med 60 %, og eliminer 75 % af serviceintervallerne

Mens minedriftsselskaberne har en tendens til at have høje driftsbudgetter for at holde udstyret kørende, har vindmarkedet fokuseret på tiltag, som holder udstyret i drift på en omkostningseffektiv og driftssikker måde. I dag arbejder vindindustrien hen imod serviceintervaller hvert 2. år på kritisk udstyr og en komplet eliminering af uforudsete nedbrud. Mineindustrien er vant til månedlige – nogle gange ugentlige – serviceintervaller, og uforudsete nedbrud eller uplanlagte produktionsordrer er accepterede industristandarder. Det interessante er, at udstyr i vindindustrien drives under betydeligt hårdere belastninger, end det gør i mineindustrien (rent faktisk mere end 60 gange belastningen), og det lykkes dem stadig at holde udstyret i drift i et helt år uden nedlukninger eller serviceintervaller.

Hvad gør de anderledes?

En af forskellene mellem de to industrier er driftsmiljøet. Mens vind har en meget større belastning, arbejder mineudstyret under meget mere beskidte betingelser på grund af driftens karakter. Men det er netop her, hvor nogle minedriftsselskaber har haft succes: ved at forsøge at skabe lignende betingelser.  

Selvom driftsomkostningerne aldrig vil blive tilsvarende, har de minedriftsselskaber, som har implementeret teknologi fra vindindustrien, set betydelige og målbare fordele inden for nogle få uger. Her kan du læse om, hvordan BHP’s Escondida sparede 3.118.000 kr. og eliminerede tre ud af fire nedlukninger pr. knusere om året. Du kan også læse om, hvordan Kinross' Chirano Goldmine er gået fra 24 til 4 servicenedlukninger om året på hver af deres Volvo minelastbiler. For hele flåden svarer dette til 800 færre serviceintervaller om året, 9 store eftersyn elimineret om året, eller 4.764.000 kr. i årlige besparelser på deres flåde på 40 lastbiler. 

Hvordan er dette muligt?

Fordi de bruger teknologi, som med succes har holdt vindmøller i drift i årtier uden nedbrud og kun ét årligt serviceinterval. For 10 år siden var denne teknologi ukendt i minedriftsindustrien. I dag er det standardudstyr på nye Sandvik- og Metso-knusere. Løsningen er kort sagt: CJC® Offline Oliefiltrering.

Hvad kan du opnå?

Uanset hvor beskidte og hårde driftsbetingelserne er, er minedriftsselskaber i stand til at

  • spare 50-75 % på olieforbruget 
  • eliminere tre ud af fire nedlukninger af udstyret 
  • reducere driftsomkostningerne med ca. 50-60 %

ved at implementere CJC® Offline Oliefiltrering, da det sikrer meget renere og mindre belastende driftsbetingelser for gearkasser, lejer og hydrauliksystemer – til ethvert oliesystem, og i mineindustrien findes disse overalt.

Lær fra andre miners erfaringer med fordelene ved at holde deres systemolie ren:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide