PTU 15/25 diesel

 

PTU 15/25 Diesel er et oliefiltreringssystem, der kombinerer kontinuerlig udskilning af vand med oliefiltrering og bruges til lette brændstofdestillater, dvs:

  • marinediesel (MDO)
  • marine gasolie (MGO)
  • særlige destillater (MSD) 

PTU 15/25 Diesel fjerner vand, partikler, slam og bakterievækst (dieselpest). 

PTU 15/25 Filterseparator er udstyret med manuel vandudlader. Den fås i en række konfigurationsdesigns, herunder automatisk vandudlader, forvarmer, spildbakke og kontrolboks. Trykfaldet kan overvåges på et manometer på toppen af filteret. 

PTU 15/25 Diesel bruger et CJC® Filterindsats F 15/25 og et særskilt sekundært coalescer-element. 

PTU 15/25 Diesel er ideel til:

  • Marineapplikationer
  • Lagertanke
  • Hoved- og hjælpemotorer
  • Nødgeneratorer

Produktblade

PTU1525_DIESEL_PSST1015UK

Brochures & Guides

Filterseparator brochure