borerigge og boreskibe – smøreolie til firetaktsmotor

 
Stempelringene, cylinderforingerne, krumtaplejerne og LO-pumperne i offshoremotorer har alle smøringssystemer, der sørger for, at de kører problemfrit. På grund af de stadigt mindre tolerancer skal smøreolien holdes fri for partikler, sod, rester og vand for at motoren kan køre problemfrit og for at reducere sliddet på komponenterne.

Udfordring
Hvis olien ikke renses og tørres korrekt, risikerer du, at der er korte intervaller mellem olieskiftene. Hvis forureningerne ikke fjernes, vil der være større slid på komponenterne, og hoved- eller hjælpemotoren vil ikke fungere perfekt. Det vil før eller siden føre til reduceret driftsydelse og højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende produktionstab som følge af motornedbrud. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer boreriggens og boreskibets driftsydelse
  • Forlæng intervallerne mellem olieskift
  • Mindsk håndteringen af spildolie
  • Reducer risikoen for mekaniske fejl, reparationer på hjælpemotoren og slid på lejerne

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på smøreoliesystemet på din borerig og boreskib med firetaktsmotor, kan du forlænge intervallerne mellem olieskiftene. Du vil opleve mindre slid på lejer og andre olievædede dele. Sammenlignet med konventionelle olierensningsmetoder vil der være mindre spildolie, så du skal håndtere mindre slam, hvilket giver dig omkostningsbesparelser.

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og med færre sodrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange motorsmøreolieinstallationer på borerigge og boreskibe med firetaktsmotorer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret hos mange skibs- og borerigejere verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for motoren, reducerer vedligeholdelse og slam, og du undgår uplanlagte nedbrud.  

Dine løsninger
Til motorsmøreolie på borerigge og boreskibe har du brug for:

  • CJC® Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser smøreoliesystemer på fiskefartøjer med firetaktsmotor, der drives af enhver type brændstof, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide