opbevaringstanke


Hver dieselopbevaringstank er designet til og installeret på et bestemt site, da infrastrukturen varierer meget fra mine til mine. Uanset om tanken er en on-site dagtank, en kombineret opbevarings- og dagtank eller et terminalanlæg, står de alle sammen overfor det samme problem med diesel. Diesel leveres sjældent on-site i en kvalitet, der er egnet til anvendelse direkte i udstyret, hvilket tvinger operatørerne til at filtrere dieslen inden brug. OEM-anbefalingerne i dag specificerer diesel ved ISO-koderne 17/15/13, men dyseproducenterne specificerer ved 12/10/8, hvis du ønsker maksimal levetid for dit udstyr. Der er ofte vand til stede i dieslen – enten findes det, når dieslen bliver leveret, eller som et resultat af kondens. Tilstedeværelsen af vand betyder, at dieslen forringes efter kun et par uger i tankene.

Udfordring
Dieslen i opbevaringstankene gennemgår en lang række processer fra raffinaderiet til opbevaringstankene, og undervejs stiger vand- og partikelindholdet, og der kan findes spor fra slam og bakterier i dieslen. Hvis dieslen ikke vedligeholdes under opbevaringen, forbruger du in-line filtre på daglig basis, og du vil stadig have problemer med at holde dieslen inden for specifikationerne. Når dieslen ikke kan holdes tilstrækkeligt ren og tør, vil det medføre svigt af brændstofpumper og dyser, korrosion og dårlig brændstoføkonomi. Et højt forbrug af in-line filtre og tilstopning af in-line filtre vil være almindeligt. For visse generatorapplikationer, eks. backup til hospitaler, kan der være liv på spil, hvis dieslen er for forurenet til at holde generatoren kørende. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Forlæng levetiden på motorer og generatorer med en faktor 3-4
  • 18.000 timer på indsprøjtningsdyser
  • Reducer forbruget af in-line filtre med 80 %
  • Reducer reservedelsforbruget med op til 60 %
  • Beskyt din investering
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse, og få ro i sindet

Der er en direkte sammenhæng mellem dieselbrændstoffets renhed, udstyrets oppetid og driftsomkostningerne. Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din dieselopbevaringstank, får du et oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til normal/lange serviceintervaller, så du ikke skal skifte filterindsatserne på månedlig basis. Men vigtigst af alt: med CJC® Oliefiltrering holder du dieslen tør og derfor garanteret fri for dieselpest/slam, som er et stort problem i forhold til dieslens renhed, forbruget af in-line filtre og miljøpåvirkning. CJC® Oliefiltrering kan hjælpe dig med at opnå 18.000 timer på dyser, reducere dit forbrug af in-line filtre med op til 80% og hjælpe dig med at forbedre brændstofeffektiviteten med ca. 3%. Og du kan endda fjernovervåge dieseltilstanden ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til dieselopbevaringstanke anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® System-løsninger passer til alle dieselopbevaringstanke uanset olievolumen, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Kundecases

Diesel Bulk Filtration, Diesel Storage tank, Storage & Day Tank, Diesel Fuel, Sadiola, Anglogold Ashanti-ASMI4018UK

Brochures & Guides

Diesel fuel filtration brochure
Mining sector brochure
Clean Oil Guide