finfiltre

 

CJC® Finfilter er offline oliefiltreringssystemer med integrerede pumper til offline installation. Filtrene er anerkendt i hele verden som værende meget effektive systemer til rensning af hydraulikolie, smøreolie, gearolie, hærdeolie, fosfat estere mm. 

CJC® Finfiltre er ideelle til at kontrollere olieforureningsniveauet for partikler, vand og nedbrydningsprodukter (oxidationsrester, harpiks, slam, lak). CJC® Dybdefiltrerings-teknologien har en filtreringsgrad på 3 µm (mikron) absolut og har en meget stor snavskapacitet. 

CJC® Finfiltre leverer målbare kundefordele: lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, øget produktivitet, samt maksimal levetid for systemkomponenter, in-line trykfiltre og olie.

De modulopbyggede filterenheder er bygget og dimensioneret til kundernes specifikke behov - uanset om der er tale om 2 liter eller 200.000 liter olie.  

With offline oil filtration - also called kidney loop oil filtration – you extend the oil change intervals significantly. The oil filtration system will clean the oil during operation, removing damaging wear particles in the system.

In the oil filtration process, the fluids are being drawn from the unit's lowest point in the oil reservoir, through the oil filter by a pump and returning the oil clean to the source. The system is very efficient and will not slow down the process of the production.

The kidney loop filtration system is an independent unit run by a motor, a pump, and an oil filter. 

A CJC® Offline Oil Filtration system is a green kidney loop solution reducing your CO₂ footprint, as you avoid expensive oil changes and the oil is kept continuously clean.
 

Lær, hvordan andre kunder har fordel af CJC® - Klik for at downloade
Kunde cases på engelsk:

    Kundecases

    CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

    Brochurer

    Finfilter brochure