gasturbiner – flydende brændstof

 
Flydende brændstoftanke til gasturbiner, der forsynes af diesel, er designet til det specifikke site i forhold til karakteristika og volumen. Uanset om tanken er en modtage- eller servicetank har alle det samme problem med diesel, der bliver forurenet med partikler og vand, når det leveres, og nedbrydningen af dieselkvaliteten begynder allerede efter et par uger i tankene. Holdes diesel rent ved ISO 16/14/11 og fri for vand, vil det forbedre turbinens ydeevne og levetid. 

Udfordring
Det flydende brændstof gennemgår en lang række processer fra raffinaderiet til opbevaringstankene, og undervejs stiger vand- og partikelindholdet, og der kan findes spor fra slam og bakterier i dieslen. Hvis dieslen ikke holdes ren og tør og fri for natrium og kalium, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger, nedetid og lavere output. Beskidt flydende brændstof vil også føre til for tidlige eftersyn og endda turbineudfald, eksempelvis som følge af rotationsmæssige ubalancer, når brændstofdyserne ikke leverer den samme mængde brændstof. 

Fordele ved installation af CJC® dieselfiltre

  • Undgå nedlukninger som følge af svigtende eller udkoblende gasturbiner 
  • Forlæng levetiden for turbiner og turbinekomponenter, eks. skovle, dyser osv.
  • Reducer reservedelsforbruget med op til 60 %
  • Beskyt din investering
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse, og få ro i sindet

Der er en direkte sammenhæng mellem dieselbrændstoffets renhed, udstyrets oppetid og driftsomkostningerne. Når du installerer en CJC® filtreringsløsning på din flydende brændstoftank, får du et filter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til normale serviceintervaller, så du ikke skal servicere filteret for ofte. Fra et teknisk perspektiv er CJC® filtre kendt for at fjerne natrium og kalium og for at holde brændstoffet rent og tørt, hvilket er blevet dokumenteret over en lang årrække og i mange installationer. Og du kan endda fjernovervåge dieseltilstanden ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
På tank til flydende brændstof til gasturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle brændstofopbevaringstanke uanset volumen, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Lær, hvordan andre kunder har fordel af CJC® - Klik for at downloade
Kunde cases på engelsk:

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide