gasturbiner – flydende brændstoftank

 
Flydende brændstoftanke til gasturbiner, der forsynes af diesel, er designet til det specifikke site i forhold til karakteristika og volumen. Uanset om tanken er en modtage- eller servicetank står de alle sammen over for det samme problem med diesel, der bliver forurenet med partikler og vand, når det leveres, og nedbrydningen af dieselkvaliteten begynder allerede efter kun et par uger i tankene. Dieselkapaciteten er stor og holder den ved ISO 16/14/11, og når den holdes fri for vand, vil det forbedre turbinens ydeevne og levetid. 

Udfordring
Det flydende brændstof gennemgår en lang række processer fra raffinaderiet til opbevaringstankene, og undervejs stiger vand- og partikelindholdet, og der kan findes spor fra slam og bakterier i dieslen. Hvis dieslen ikke holdes ren og tør og fri for natrium og kalium, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger, nedetid og lavere output. Beskidt flydende brændstof vil også føre til for tidlige eftersyn og endda turbineudfald, eksempelvis som følge af rotationsmæssige ubalancer, når brændstofdyserne ikke leverer den samme mængde brændstof. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Undgå nedlukninger som følge af svigtende eller udkoblende gasturbiner 
  • Forlæng levetiden for turbiner og turbinekomponenter, eks. skovle, dyser osv.
  • Reducer reservedelsforbruget med op til 60 %
  • Beskyt din investering
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse, og få ro i sindet

Der er en direkte sammenhæng mellem dieselbrændstoffets renhed, udstyrets oppetid og driftsomkostningerne. Når du installerer en CJC® Oliefiltreringsløsning på din flydende brændstoftank, får du et oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til normale serviceintervaller, så du ikke skal servicere filteret for tidligt. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at fjerne natrium og kalium og for at holde brændstoffet rent og tørt, hvilket er blevet dokumenteret over en lang årrække og i mange installationer. CJC® Oliefiltreringsløsninger er installeret i mange kraftværker verden over, og når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en længere levetid for gasturbinen. Og du kan endda fjernovervåge dieseltilstanden ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til flydende brændstoftanke til gasturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle flydende brændstofopbevaringstanke uanset olievolumen, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide