kundecase

KUNDE
Scandlines, M/F Tycho Brahe, Helsingør-Helsingborg.

SYSTEM
   System:         Hovedmotor, 3 stk. Wärtsilä 6R32 
                  + 1 stk. 6R32 (LNE), hver på 3000 kW
   Brændstof:          MDO, ULSD (ECA-kørsel)

   Olietype:    Castrol MHP 154
   Olievolumen:   1.200 L

PROBLEM
M/F Tycho Brahe brugte konventionelle metoder til rensning af smøreolien på de dieselelektriske fremdriftsenheder. Én centrifuge for hver to motorer. Omkostningerne til drift af hver af centrifugerne beløb sig til 13.000 euro (årligt i alt 26.000 euro). Hovedparten af udgifterne var for opvarmning.

LØSNING
På hovedmotorerne DG3 og DG4 blev der installeret et CJC® Oliefilter HDU 27/108 Standard og en HDU 27/108 Prototype. Standardfilteret blev monteret på DG3-hovedmotoren, og prototypen – der gjorde brug af frekvensstyring og et højere flow – blev monteret på DG4-hovedmotoren. Centrifugen kørte fortsat på DG1 og DG2, som reference. 

FORDELE
Reduktion af:

  • strømforbrug til olieopvarmning
  • smøreolieforbrug
  • dieselforbrug
  • slamhåndtering
  • udledninger

Målet var at levere resultater, der svarede til eller var bedre end centrifugen.
Målet blev opnået på både CJC® HDU Standardoliefilteret og på prototypen CJC® HDU Oliefilter. Resultatet var så imponerende, at bemandingen rapporterede visuel olieudseende som "ny olie" og en betydelig forskel sammenlignet med olien på DG1 og DG2 (centrifugeinstallationer). Den direkte fordel, der blev opnået ved at installere CJC® Oliefiltre, var besparelser på opvarmningen. Derudover blev der konstateret et betydeligt fald i smøreolieforbruget på hovedmotor DG3 og DG4 (CJC-installationer) sammenlignet med forbruget på DG1 og DG2 (centrifugeinstallationer). I betragtning af de opnåede besparelser og de resultater, der blev opnået over en periode på over 12 måneder, har forsøget været en succes.

Tilbagebetalingstid
Besparelserne er betydelige, og med en standardløsning er tilbagebetalingstiden på under syv måneder, og med prototypeløsningen er den lidt over ét år.

MILJØMÆSSIGE FORDELE
Det lavere strømforbrug til olieopvarmning resulterer i et fald i dieselforbruget og dermed lavere udledninger. Samtidig er mængden af slam også faldet betragteligt. Og det samme er behovet for ny smøreolie til genopfyldning af sumpen.

KUNDEUDTALELSE
Henrik Fald Hansen, Senior Maskinchef:
"installationen har været en absolut positiv oplevelse. Kvaliteten af olien er lige så god, som den var før – faktisk bedre på alle måder. Oliens udseende har ændret sig fra mørk til lys, og den ligner helt ny olie. Vi sparer mandetimer og kemikalier, som vi tidligere brugte til rensning af centrifugen, og vi har mindre svineri i motorrummet ..."  

Læs mere, download hele casen – se kolonnen til højre.

Lær, hvordan andre kunder har fordel af CJC® - Klik for at downloade
Kunde cases på engelsk:

Kundecases

ASMA7031_Lube Oil, Wärtsila Main Engine, Diesel Electric Propulsion