forsyningsskibe – thruster

Udfordring
Thrustere er meget vigtige for forsyningsskibe. Der er risiko for at styresystemerne, akseltætningerne, lejerne og gearene bliver beskadiget, hvis hydraulik- og smøreolien ikke holdes fri for havvand, partikler og oxidationsrester. Over tid vil der trænge vand igennem tætninger som følge af slid, beskadigelse og skruens bevægelse. Havvand forårsager smøringsproblemer, korrosion og øger slidhastigheden på lejer og gear. Systemerne skal fungere for at opnå en høj driftssikkerhed og opretholde den dynamiske positioneringsevne. Mistet charter og risiko for dokning medfører meget store omkostninger. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Undgå at miste charter
  • Optimer forsyningsskibets driftsydelse
  • Reducer risikoen for dyre thrusterreparationer
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger inkl. olieforbrug

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dine thrustere, får du et oliefilter med fremragende vand-, snavs- og oxidation/harpiks fjernelse og den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre thrusterdriftssikkerhed samt forbedret drift for dit forsyningsskib. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie tør, ren og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange thrusterinstallationer. CJC®-løsninger er installeret på mange forsyningsskibe verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for thrusteren, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM15).

Dine løsninger
Til thrustersystemer på forsyningsskibe har du brug for:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser og typer af thrustere, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer.

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide