bilindustrien


Bilfabrikker er produktionsanlæg med en høj grad af automatisering, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde en høj produktion. En lang række undersystemer til produktionsprocesser og logistik bidrager til at skabe effektive just-in-time gennemløb uden behov for store lagerbeholdninger, eks. samlebåndsmaskiner, hydraulikværktøj, plademetalvaskning og hærdning. Den høje præcision og de hurtige cyklustider gør det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør.

Udfordring
Hvis olien i de komplekse og forskelligartede bilproduktionssystemer ikke holdes ren og tør, risikerer du omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab i forsyningskæden og produkter med lavere kvalitet. De hydrauliske håndteringsværktøjer, som bruges på samlebåndet, kan udgøre sikkerhedsrisici og udgøre en risiko for det planlagte output, hvis de ikke fungerer som tiltænkt. Hvis olien i plademetalvaskningssystemet ikke er ren, vil du opleve ridser på overfladen og høje skrotniveauer – for ikke at tale om ekstra slid på formgivningsværktøjet. På hærderianlæg vil olie, der ikke er ren, tør og fri for oxideringsrester, medføre komponenter af lavere kvalitet, både i forhold til det visuelle udtryk og hårdheden. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dine maskiner og værktøj driftsklare
  • Opretholder høj processtabilitet og driftsydelse
  • Sikrer produktkvaliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger oliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din produktlinje, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for tidligt for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange industrielle installationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for værktøjet og systemerne, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud samt optimerer kvaliteten.  Vaskeoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Olifiltre til bilindustrien:

Kontakt os, og i tæt samarbejde med vores tekniske salgs- og produktspecialister finder vi de CJC® Oliefilterløsninger, der passer bedst til dine oliesystemer.

CJC® Systemløsninger passer til alle systemer i bilindustrien, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Clean Oil Guide