lejer


System
Den oftest anvendte lejetype i vindmøller er SRB lejer (sfæriske rullelejer) – både i gearet og hovedlejet. Hovedlejet smøres enten med smørefedt eller olie. I oliesmurte hovedlejer har det indtil nu ikke været almindelig praksis at filtrere olie, men det giver god mening at gøre dette, da rullelejer har en utrolig tynd oliefilm og er meget følsomme overfor partikler og fugt  I lejer, der er smurt med smørefedt, holder fedtet på forureningerne, og det er umuligt at rense smørefedtet. Dette reducerer lejernes levetid, hvilket gør oliesmurte lejer mere og mere populære.

Uanset smøringstypen er lejerne komplekse konstruktioner med høje belastninger og lille oliefilm, og på trods af den bedste indsats svigter de til tider. De nyeste designtiltag inkluderer bl.a. introduktionen af glidelejer. Denne lejetype kræver, på trods af at den er mindre kompleks, stadig høj grad af olierenlighed – især under start-/stopbetingelser. Optimering af lejernes tilstand giver mulighed for den bedste konvertering af rotor-til-generator kraft, hvilket optimerer vindmøllens output. 

Udfordring
Hvis partikler, fugt og fernis ikke fjernes kontinuerligt fra lejets smøreolie, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger af store lejer. På grund af det enorme dynamiske tryk på lejerne frigives der slidpartikler, hvilket giver dårligere smøreevne og højere friktionstab, hvormed optimalt output ikke kan opnås. Der går simpelthen energi til spilde i processen. Under reparationer er nedetiden omfattende, og du kan pådrage dig bøder for manglende levering af strøm til forsyningsnettet, hvilket også kan ske hvis en gearkasse bryder sammen.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering, og garantér en lang levetid for lejerne
  • Optimer driften og outputtet
  • Reducer risikoen for dyre lejesvigt eller -udskiftninger
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse

Når du installerer en CJC® Offline Oliefilterløsning på dine vindmøllelejer, får du et oliefilter, der fjerner fine partikler, fugt og fernis effektivt. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde lejesmøreolien ren og tør og uden oxidationsrester. Det er dokumenteret over en lang årrække og i flere tusinde lignende installationer. Når du vælger CJC® Offline Oliefilter, sikrer du en lang levetid for de dyre lejer, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda fjernovervåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor, OCM15.

Dine løsninger
Til hovedlejer i vindmøller anvendes følgende CJC® Oliefilterløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til de stadigt større vindmøller, og vi kan levere tilpassede og OEM-varemærkede filterindsatse efter behov. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af vindmølletypen og miljøbetingelserne – i tæt samarbejde med tekniske organisationer.

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide