desorber/filter combi unit, D5

 

Fjerner vand, salt, partikler og oxidationsrester fra emulgerede olier og EAL.

Vores CJC® Desorber D5 med integreret finfilter bruges til oliesystemer hvor risiko for vandindtrængen er høj. Enheden fjerner vand fra langt de fleste olietyper inklusiv emulgerede olier, bio-nedbrydelige olier og EAL (Environmentally Acceptable Lubricants), i følgende applikationer:

Anvendelsesområder:    

 • thruster gear         
 • stævnrør        
 • hydrauliksystemer til f.eks. stabilisering eller vendbare skrueblade (pitch)
 • gear og smøreoliesystemer hvor specialvæsker anvendes (typisk mindre end 1200 l)       

Specialvæsker, EAL og bio-olier baseret på:

 • Ester
 • Glykol (PAG)
 • Syntetisk olie (PAO)
 • Emulgerende olier

For systemer med meget lille olievolumen, venligst se CJC® Fine Filter HDU 15/25

Kundefordele
CJC® Desorber D5 kombi filter fjerne foruden vand også salt, partikler, oxidationsrester samt bakterier fra olien. Enheden er meget let at indstallere, da der kun kræves ét olieindløb og én olieafgang, samt strømforsyning. Den kræver meget lidt plads og da den er lige til "plug-and-play" er den oppe at køre på mindre end 30 minutter. 

 • Fjerner store mængder vand fra olier - opløst, emulsioner og frit vand, så bakterievækst undgås
 • Fjerner partikler
 • Fjerner salt (NaCl fra havvand)
 • Reducerer korrosion og slid på komponeter inkl. slid af akseltætninger
 • Forøger levetid for både olie og komponenter med en faktor 3 til 4 gange
 • Reducerer risiko for nedbrud og fejl 
 • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
 • Kompakt og let at indstallere
 • Godt for miljøet

Artikler

MARINE_Desorber/Filter Combi Unit D5

Produktblade

Desorber/Filter Combi Unit, D5_PSST1019

Brochures & Guides

Desorber brochure