sensorkalibrering

 
Afhængigt af din type CJC® Oliefiltersystem kan der være monteret et varierende antal sensorer på systemet. Der kan monteres en lang række sensorer på vores Tilstandsovervågningssystem, som giver dig fordelen ved at måle oliekvaliteten kontinuerligt. 

Som med alle andre instrumenter skal sensorer kalibreres hvert andet år for at vise de korrekte data, og vi er OEM-eksperter i de sensorer, vi bruger. Når du bruger C.C.JENSEN til sensorkalibrering, sikrer du korrekt overensstemmelse med regler og bestemmelser og selvfølgelig interne og eksterne kvalitetsstandarder.

Sporbart og dokumenteret
På baggrund af vores omfattende ekspertise og globale dækning kan vi tilbyde den bedst mulige sensorkalibrering i dit anlæg. Alle sensorkalibreringer logges i vores system til verificering, og vi tilbyder at indføre kontinuerlig kalibrering som en del af en servicekontrakt.

Sensorer
Vi tilbyder kalibrering af følgende sensorer på CJC®-løsninger:

  • Partikeltællingssensorer
  • Oxideringsniveausensorer
  • Temperatursensorer
  • Tryksensorer
  • Flowhastighedsmålinger
  • OCM15 kalibreringspakke

Kontakt din lokale CJC®-leverandør for at få et tilbud på en CJC® Sensorkalibrering.

Brochurer

Clean Oil Guide