tankere – diesel

 
Der bruges et bredt udvalg af dieselolier i små tankere eller under drift i SECA-områder.

Ren diesel er essentielt for driften. At holde dieslen ren og fri for vand i hovedtanken og dagtanken er nøglen til en motor, der yder optimalt.

Udfordring
Dieselpest i tankene kan være et stort problem, hvis dieslen ikke holdes ren og tør. Indsprøjtningsdyserne og brændstofpumpers levetid kan blive drastisk reduceret, hvis du ikke holder dieslen ren og tør, og du risikerer dødt skib som følge af blokerede dieselfiltre og beskadiget indsprøjtningssystem, da dieselpesten formerer sig og laver slam

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Hold din tanker i drift, og undgå dødt skib
  • Optimer tankerens drift
  • Reducer risikoen for reparationer på motoren
  • Reducer risikoen for reparationer på indsprøjtning og brændstofpumper
  • Reducere vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit dieselsystem, får du en filter separator med fremragende vand- og partikelfjernelsesegenskaber, samt den højeste snavskapacitet. Der fjernes også bakterier og slam fra dieseltankene. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed samt høj ydelse for dit skib

Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefiltre kendte for at holde diesel ren og tør med et minimum af vedligeholdelse, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange dieselmotorinstallationer. CJC® diesel og oliefilterløsninger er installeret på mange skibe verden over. 

Når du vælger CJC®, sikrer du en lang levetid for motorens brændstofsystem, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår dødt skib som følge af dieselpest og slam der blokerer dieselfiltre.  

Dine løsninger
Til brændstofsystemer på tankere har du brug for:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser tanke og motorer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide