gasturbiner – separeret smøre- og styresystemolie

 
I kraftværker med gasturbiner sørger smøringen af lejerne på turbineakslen (hovedleje/aksel/thrusterlejer) for, at turbinen kører optimal med så lille friktion som muligt. Smøresystemet består oftest af en stor opbevaringstank, kølere til at fjerne varme fra olien og pumper til cirkulation af olien, samt for at holde akselløftetrykket. Nogle gasturbiner har separate olietanke for smøresystemet og styre-/regulatorsystemet, der regulerer turbines output og hastighed vha. flere servoventiler. Det er vigtigt at holde olien i både smøre- og styresystemet ren, tør og uden oxidationsrester, men styresystemet er mest krisitsk og er nøglen til et højt output og problemfri drift.

Udfordring
Hvis olien i gasturbinens smøre- og styresystem ikke holdes ren og fri for oxidationsrester, risikerer du meget dyre reparationer af dele samt nedetid for anlægget. Typiske problemer er ventilfastløbning, lavt løftetryk på turbineakslen, for høj temperaturer som følge af fernis/oxidation i lejespillerum og varmevekslerne, forøget slid, og kort olielevetid (2-5 år). Hvis gasturbinen ikke yder eller ikke kan kobles ind når den skal, leveres der ikke strøm til forsyningsnettet, og i sidste ende kan der opstå risiko for bøder.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid
  • Reducer risikoen for reparationer på gasturbinen
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefiltreringsløsning på dit separerede smørings- og styreoliesystem i gasturbinen, får du en oliefilterløsning med fremragende egenskaber til fjernelse af partikler, fugt- og oxidationsrester, samt den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for din turbine. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er blevet dokumenteret over en lang årrække og i mange gasturbineinstallationer verden over. Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for turbinen, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til smøresystemet på gasturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

Til styresystemet på gasturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle smøre- og styresystemer på gasturbiner – nye eller gamle. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Kundecases

Gas Turbine GE40MW, Lube Oil_Cogeneration Plant_CCPO6052

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide