passagerfærger og ro-ro-passagerskibe – hydraulik

 
Alle passagerskibe bruger hydrauliksystemer til spil, ramper, elevatorer osv. De hydrauliske systemer skal holdes fri for partikler, vand og fernis for at fungere perfekt. De hydrauliske systemer er vigtig del af driften på passagerskibet, og de skal til enhver tid fungere for at undgå offhire.

Udfordring
Spil, ramper, elevatorer osv. kan svigte, hvis olien ikke er ren og tør. Hydraulikolien i systemet bliver forurenet med partikler, kondensvand og oxideringsrester, hvilket kan føre til, at ventiler og pumper svigter. Systemerne er typisk ikke i drift i en længere periode, og når de tages i brug, kan du opleve hængende ventiler, der er forårsaget af oxideringsrester, hvilket resulterer i driftssvigt. Nuværende filtre fjerner ikke oxideringsrester, og dette kan forhindre driften af ramper, spil eller elevatorer. Hvis fjernventilerne ikke fungerer, kan det forhindre ballast- og brændstofoverførsel mellem tankene. 

Fordele ved installation af CJC™ Oliefiltre

  • Beskyt din investering, og reducer risikoen for offhire
  • Garantér driftstiden for ramper, spil, elevatorer osv.
  • Optimer passagerskibets driftsydelse under driften
  • Reducer risikoen for reparationer på hydrauliksystemet
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC™ Oliefilterløsning på dit hydrauliksystem, sikrer du perfekt drift af spil, ramper, elevatorer osv. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxideringsfjernelsesegenskaber og den højeste snavstilbageholdelseskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre systemdriftssikkerhed samt høj driftsydelse for dit passagerskib. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC™ kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange hydrauliksystemsinstallationer. CJC™ Oliefilterløsninger er installeret hos mange rederier verden over. 

Når du vælger CJC™ Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Til hydrauliksystemer på passagerfærger eller ro-ro-passagerskibe har du brug for:

  • CJC™ Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC™ Oil Condition Monitor, OCM15

CJC™ Systemløsninger passer til alle størrelser og typer af hydrauliksystemer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Marine sector brochure
Clean Oil Guide