aluminiumspresser


Aluminiumspresser er meget store hydrauliske presser med store volumener af hydraulikolie. De er meget komplekse produktionsmaskiner, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde en høj produktion af færdige varer. Der bruges en lang række hydrauliske komponenter, såsom pumper og proportionalventiler, til at sikre, at aluminiumspressen yder optimalt. De høje systemtryk og små tolerancer i mellem de hydrauliske komponenter gør det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør samt fri for oxidationsrester.

 

Udfordring
Det er en meget risikabel strategi kun at benytte sig af in-line filtre i hydrauliske aluminiumspresser. Ved at gøre dette risikerer aluminiumspressen at blive udsat for mange partikler i varierende størrelse, der kan føre til omkostningsfuld nedetid, driftstab i produktionsoutputtet og produkter af lavere kvalitet. Hvis olien i det hydrauliske system ikke er ren, vil der være slid på hydrauliske komponenter og uplanlagte standsninger, der påvirker produktionen. Hvis du ikke holder olien fri for oxidationsrester, risikerer du, at olien får en meget kortere levetid samt får hængende ventiler under opstart. Alt dette fører til mere nedetid og højere driftsomkostninger. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder din hydrauliske aluminiumspresse driftsklar
  • Opretholder høj processtabilitet og ydelse
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Sikrer lang levetid for dyre komponenter i hydrauliksystemet
  • Forlænger hydraulikoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din aluminiumspresse, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, som er egnet til systemer med højt partikelniveau eller oxidationsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for ofte for at servicere filteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange hydrauliske presseinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for hydraulikkomponenterne, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud.  Hydraulikoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Olifiltre i aluminiumspresseindustrien:

CJC® Systemløsninger passer til alle hydrauliske aluminiumspresser, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide