mobile maskiner


Mobile maskiner, såsom cementpumper, kraner, entreprenørudstyr og landbrugsudstyr, har avancerede oliesystemer, der anvendes i barske miljøer. Pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde driften. Hvis du ønsker maksimal ydelse og brug af din arbejdskraft, skal mobile maskiner starte, når der er brug for det, og være fri for unødvendige stop. På grund af den høje mængde snavs i miljøet, er det yderst vigtigt, at alle partikler fjernes, og at olien og brændstoffet holdes rent og tørt.

 

Udfordring
Hvis oliesystemerne på mobile maskiner ikke yder optimalt, risikerer du omkostningstung nedetid og driftstab on-site. Der er risiko for, at gearkasser, lejer og hydrauliske motorer bliver forurenede med fugt og partikler, som kan føre til uplanlagte nedbrud og lækkende pakninger, som udgør en miljøfare. Hvis olien ikke er fri for oxidationsrester, yder udstyret ikke optimalt, og resultatet bliver øget slid. Det er ikke unormalt at miste 20 % i ydelse, når beskidte og våde oliesystemer anvendes, hvilket svarer til at miste én produktionsdag om ugen! Hvis dieselbrændstoffet ikke holdes fri for partikler og vand, yder motoren ikke optimalt, og den nedslides. Når alt kommer til alt – hvis maskinerne ikke kører, og du ikke kan udføre det arbejde, som du er hyret til – koster det dyrt og du risikerer bøder for forsinkelser. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dine mobile maskiner driftsklare
  • Opretholder høj produktion uden miljøfarer
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger hydraulikoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger på dine mobile maskiner, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelniveau. På denne måde behøver du ikke stoppe maskinerne alt for ofte for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange mobile maskininstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for gearkasser, lejer og hydrauliske komponenter, og du reducerer betragteligt risikoen for lækkende pakninger. Ren dieselbrændstof betyder, at du reducerer vedligeholdelsesomkostningerne, og du undgår uplanlagte nedbrud. Smøre- og hydraulikoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Olifiltre til bilindustrien:

CJC® Systemløsninger passer til alle mobile maskiner, gearkasser, lejer og hydrauliske motorer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Kundecases

Industry_Hydraulic-Oil_High-pressure-hydraulic-system_CCIN5167UK

Brochures & Guides

Clean Oil Guide