værktøjsmaskiner


Værktøjsmaskiner er meget komplekse produktionsmaskiner, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output. Et bredt udvalg af undersystemer til produktionsprocesser, såsom honing og maskinbearbejdning, skaber en driftssikker produktionslinje, hvis de kører godt. Systemerne anvender typisk komplekse hydraulikkomponenter, der er dyre at reparere. Hvis de fungerer godt, kører produktionslinjen problemfrit, og kvaliteten af de fremstillede produkter er dokumenteret. 

 

Udfordring
Hvis olien i de komplekse værktøjsmaskinesystemer ikke holdes ren og tør, risikerer du omkostningstung nedetid, driftstab i forsyningskæden og produkter med lavere kvalitet. Du risikerer også procesdriftsproblemer – for ikke at tale om det ekstra slid på det anvendte værktøj og den deraf følgende kortere levetid for komponenter og øgede serviceomkostninger. Hvis olien i værktøjsmaskinerne ikke er ren, tør og fri for oxidationsrester, kan det føre til uplanlagte stop i produktionen og komponenter af lavere kvalitet, hvilket kan påvirke din mulighed for at levere produkter til kunderne til tiden. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dine maskiner og værktøj driftsklare
  • Opretholder høj processtabilitet og ydelse
  • Sikrer produktkvaliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dine værktøjsmaskiner, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelniveau eller oxidationsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for ofte for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange værktøjsmaskineinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for værktøjet og systemkomponenterne, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud samt optimerer den dokumenterede produktkvalitet.  Oliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit oliesystems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre til værktøjsmaskiner 

 

CJC® Systemløsninger passer til alle værktøjsmaskinesystemer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide