diverse kraftværksapplikationer

 
Diverse kraftværksapplikationer, såsom kraner og støttesystemer, er en del af kraftværket, og derfor er deres driftstid vigtig for at sikre et højt output. De står alle overfor det samme problem med hydraulik- og smøreolie, der bliver forurenet af partikler, vand og oxideringsrester. Men hvis du holder olien ren og tør ved hjælp af CJC® Oliefilterløsninger, kan dette undgås, og olien i dine hydrauliske strømforsyningsenheder, hydrauliske motorer, cylindere, ventiler og pumper kan få en meget længere levetid. 

Udfordring
De mange forskellige hydrauliske og mekaniske systemer i kraftværker er udsat for vand- og partikelindtrængen samt temperaturfluktuationer. Hvert system understøtter typisk andre kritiske applikationer, men hvis de ikke vedligeholdes godt, kan det føre til problemer med driftssikkerheden og produktionstab, hvis de svigter. Olien skiftes typisk efter en fast tidsplan, hvilket kan vise sig at være meget omkostningsfuldt og gør det nødvendigt at slukke for udstyret for at skifte olien. Hvis partikler, vand og oxideringsrester ikke fjernes, kan udstyrets levetid reduceres betragteligt, og risikoen for dyre reparationer er høj. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Undgå nedlukninger som følge af svigtende maskiner, og øg produktionsoutputtet 
  • Forlæng levetiden på maskinerne og systemerne betragteligt
  • Forlæng oliens levetid med en faktor 3-4
  • Reducer reservedelsforbruget 
  • Beskyt din investering
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse, og få ro i sindet

Der er en direkte sammenhæng mellem hydraulik- og smøreoliens renhed, udstyrets oppetid og driftsomkostningerne. Når du installerer en CJC® Oliefiltreringsløsning på dit kraftværkssystem, får du et oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til normale serviceintervaller, så du ikke skal servicere filteret for tidligt. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange installationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret i mange kraftværker verden over, og når du vælger CJC® Oliefiltre sikrer du en længere levetid for olien, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til kraftværksapplikationer anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alt kraftværksudstyr, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide