filterindsats LO4R

til smøreolie på firetaktsdieselmotorer, der kører på SVÆR restbrændselsolie

 

ANVENDELSE
Den originale CJC® Filterindsats LO4R er perfekt til filtrering af SAE30- og SAE40-smøreolie til firetaktsdieselmotorer, der kører på svær restbrændselsolie, så som:

  • Brændselsolie med lavt svovlindhold (Low Sulphur Fuel Oil; LSFO)
  • Brændselsolie med højt svovlindhold (High Sulphur Fuel Oil; HSFO)

FILTERINDSATS
CJC® Filterindsats LO4R er udviklet til rensning af motorolie på "low speed" firetaktsdieselmotorer, der kører på svær restbrændselsolie.

Struktur og sammensætning af CJC® Filterindsats LO4R fremmer en stor snavskapacitet og fjerner: 

  • Forbrændingsrester og sod
  • Slidpartikler
  • Olienedbrydningsrester, oxidation og slam
  • Asfaltener
  • Vand

Omfattende erfaring har bekræftet indsatsens evne til at opretholde oliens renhed og endda forlænge smøremidlets levetid.

Denne specifikke CJC® Filterindsat LO4R 
må KUN anvendes sammen med nedenstående CJC® Oliefiltre:

Produktblade

LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK