opløst vand

 

I nogle applikationer i f.eks. marine-, stål- og papirindustrien, er indtrængning af vand et stort problem. For at undgå at for stor mængde af frit vand bundfælder sig i lejer og tandhjul, er der blevet udviklet specielle olier med evne til at holde opløst vand tilbage f.eks. olie til papirmaskiner.

Vand kan opløses i olie på to måder:

  • Opslemmet og bundet indtil oliens mætningspunkt
    (Typisk mellem 200-600 ppm vand, afhængig af olien)
  • Emulsioner - kolloid opslemmet vand i niveauer over mætningspunktet

For optimal beskyttelse af maskindele bør vandindholdet ikke overstige 30% af mætningspunktet. Emulsioner af vand / olie forekommer hovedsagelig på grund af belastning i maskiner, f.eks. i pumper, gear og ventiler.

Problemer forårsaget af emulgeret vand svarer til de samme som ved frit vand, dvs korrosion, kavitation, mikro-pitting og olienedbrydning. Nedbrudte olier adskiller kun vand dårligt, fordi oxidationsprodukterne (syre, aldehyder, ketoner) er polære og indkapsler vanddråber. Dråberne hindres i at løbe sammen og adskilles ved tyngdekraft. 

CJC® Filterseparator og CJC® Desorber fjerner vand. Desorbere anvendes til olietyper, som skaber emulsioner, mens filterseparatorer anvendes til olietyper, der udskiller vandet ved tyngdekraften.

Løsning:

For en effektiv fjernelse af vand i olie, anvend CJC® Filterseparatorer f.eks.: 

  • Thrusters
  • Dampturbiner osv.

For en effektiv fjernelse af store mængder vand i olie brug CJC® Desorber-applikationsområde f.eks.:

  • Papirmaskiner
  • Metalindustri osv.

Se, hvordan andre kunder opnår fordele ved at samarbejde med CJC® ved at klikke på vores kundecases herunder:

Applikations-historier på engelsk:

Brochurer

Clean Oil Guide