desorber D40

 

Vand i olie fører til reduceret viskositet, filtrerbarhed, og smøreevne, dannelse af rust, bakterievækst og øget oxidation - alle de faktorer, der fører til reduceret levetid af både komponenter og olie.

CJC® Desorber D40 er designet til at fjerne vand fra olie ved hjælp af det patenterede desorption princip. Desorption er baseret på princippet om, at opvarmet luft kan holde store mængder vand. I Desorberen forvarmes olien til 60-80° C (defineret af kunden) og møder en modstrøm af kold, tør luft. Luften, der opvarmes meget hurtigt af den varme olie, vil absorbere det vand der er til stede, indtil mætning er nået.

Desorber  D40 kan tørre olien ned til et vandindhold på <200 ppm, fjerne 8 L vand i timen, afhængig af olietype.

Vigtigste anvendelsesområder:

  • papirfabrikker
  • stålværker
  • oliegenvindingsanlæg
  • bio-diesel anlæg
  • kraftværker
  • store hydrauliske systemer

Fordelen ved CJC® Desorber D40 er, at den er upåvirket af viskositet og additiver. Desorberen behandler både mineralolier og syntetiske væsker, og bryder selv stabile emulsioner. Desorberen holder systemets vandindhold på meget lave niveauer. 

Egenskaber:

  • Fjerner vand  - selv fra emulgeret olie 
  • Forlænger levetiden af både olie og system 
  • Forhindrer ukontrollerede nedbrud og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne 
  • Nem at tilslutte og betjene 

Produktblade

DesorberD40_PSST1022UK

Brochurer

Desorber brochure