olieanalyse


Information om oliens egenskaber og slid på systemet er vigtig for at kunne lave præventiv vedligeholdelse og sikre en optimal drift.

Den rigtige type olieanalyse kan sige noget om tilstanden i systemet og forventet levetid for olien. Typisk er partikler, oxidation og vand de primære former for kontaminering af oliesystemer.

For at udvælge relevante analyser er det vigtigt at forholde sig til typen af olie og applikationen.
Som et minimum bør en olieanalyse omfatte::
 

 • Gear- og hydraulikolier; viskositet, syretal (TAN; total acid number), vandindhold i ppm og partikeltælling (ISO 4406).
 • Turbineolier (gas-, damp og vandturbiner); viskositet, syretal (TAN) og oxidation (MPC test).
 • Motorsmøreolier; viskositet, basetal (TBN; total base number), vandindhold og partikel/sod-indhold vha. uopløselig rest i n-pentan (membran eller centrifuge test).
 • Transformerolier; opløste gasser, vandindhold i ppm, syretal (TAN), Di-elektrisk styrke.
 • Diesel; vandindhold i ppm, mikroorganismer og partikeltælling (ISO 4406).

Ønsker man at vide mere om systemet og oliens tilstand, eller er der specielle årsager til yderligere undersøgelser, kan følgende analyser være relevante:
 

 • Element-analyser (ICP/RDE), slidpartikler, additiver, forurening i ppm.
 • Membran filtrering, vægt af aflejring på membran.
 • Membran filtrering, mikroskopering af partikler på membran.
 • Partikeltælling, sammenligning af tælling med laserlys og mikroskop.
 • Demulgering, bestemmelse af oliens evne til at udskille vand.
 • Mini-desorber test, oliens evne til at udskille vand ved desorptionsprincippet (intern test).
 • Flammepunkt, ved mistanke om nedbrudt olie eller iblandet diesel f.eks. motorolie.
 • MPC test (Membrane Patch Colorimetry), oxidationsrester på membran, f.eks. turbineolie og hydraulik.
 • FT-IR, Infrarød spektroskopi kan vise forskel på ny og brugt olie, f.eks. oxidation, sod, additiver, krydskontaminering.
 • Grænseflade- og overfladespænding kan vise oliens generelle tilstand. God test f.eks. til transformerolier.
 • Uopløselig rest i n-pentan/toluen, centrifuge test.
 • RPVOT, kan vise oliens evne til at modstå oxidation målt i tid. Estimerer indhold af aktive antioxidanter.
 • RULER, indhold af aminier/fenoler sammenlignet med ny olie (antioxidanter).
 • Skumtendens ihht. sekvens I-III.
 • Flender skumtest til gear.
 • PQ index, viser mængden af magnetiske slidpartikler i olien.
 • Inspektion af brugte filterelementer.

C.C. JENSEN har udviklet en metode til undersøgelse af brugte CJC® Filterindsatse, som giver et billede af typen af partikler tilbageholdt i CJC® Filterindsatsen. Der ses på overfladen af den brugte CJC® Filterindsats, skrab af overfladen på CJC® Filterindsatsen, samt membran analyser af udvaskning fra CJC® Filterindsatsen. Rapporten indeholder fotos fra mikroskop af de fundne typer partikler.

C.C.JENSEN’s laboratorie i Svendborg udfører analyser i henhold til ISO/ASTM standarder og interne metoder udviklet til at supportere de produkter/løsninger, som C.C.JENSEN tilbyder. Derudover samarbejder vi med eksterne uvildige laboratorier i Europa.
Vores datterselskaber benytter både laboratoriet i Svendborg og lokale laboratorier verden over.

Det er derfor muligt at få udført både rutinemæssige analyser og special analyser i samarbejde med C.C.JENSEN.

Der henvises også til vores Clean Oil Guide, afsnit 3.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide