borerigge og boreskibe – diesel

 
Dieselolier bruges på borerigge og boreskibe – primært i motorerne, der producerer strøm. Strømmen anvendes til alt boreudstyr og det dynamiske positioneringssystem. Ren diesel er essentielt for driften, især til commonrail-dieselmotorer, da der anvendes meget finere tolerancer i indsprøjtningsdyser, ventiler og fødepumper. At holde dieslen ren og fri for vand i alle tankene er nøglen til motorer, der yder optimalt eller kan startes op med kort varsel.

Udfordring

Dieselpest i tankene kan blive et stort problem, hvis dieslen ikke holdes tør. Du risikerer driftstop, som følge af blokerede dieselfiltre og beskadiget indsprøjtningssystem, da dieselpesten formerer sig og laver slam. Indsprøjtningsdyserne og brændstofpumpers levetid – især på commonrail-motorer – kan blive kraftigt reduceret hvis dieslen ikke holdes ren og tør. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Hold dine motorer i drift, og undgå dødt skib
  • Optimer boreriggens og boreskibets driftstid
  • Reducer risikoen for dieselpest
  • Forlæng injektorers og brændstofpumpers levetid
  • Reducer vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit dieselsystem, får du en filter separator med fremragende vand- og partikelfjernelsesegenskaber og den højeste snavskapacitet. Der fjernes også bakterier og slam fra dieseltankene. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed samt høj ydelse for dit skib. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefiltre kendte for at holde diesel ren og tør med et minimum af vedligeholdelse, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange dieselmotorinstallationer. CJC® diesel og oliefilterløsninger er installeret hos mange skibs- og rigejere verden over

Når du vælger CJC®, sikrer du en lang levetid for motorens brændstofsystem, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår dødt skib som følge af dieselpest og slam der blokerer dieselfiltre.    

Dine løsninger
Til dieselbrændstofsystemer har du brug for:

  • CJC® Filterseparator, PTU 

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser tanke og motorer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide