syre

 

Syrer dannes under tilstedeværelse af fugt, varme og ilt. Syrer dannes også som følge af aldrende olie. Det totale syretal (målt TAN) angiver oliens samlede syreindhold, men ikke styrken af syre.

Ved at reducere surhedsgraden i olien, for eksempel transformerolie eller gasmotorolie, reduceres derved ældning af olien og slid på udstyret. Derved øges udstyrets driftsikkerhed og levetid betydeligt.

CJC® Dybdefiltrering forhindrer syredannelser i olien ved at holde forurenende stoffer og fugtniveau lavt.

Løsning:   
For en effektiv fjernelse af syre, brug CJC® Ionbyttefilter

Hvis der allerede er syrer tilstede, som f.eks. fosforsyre kan CJC® Ionbyttefilter effektivt fjerne syren og øge levetiden på specielle væsker/olier.

Brochurer

Clean Oil Guide