filterindsats BG 15/12

 

CJC® BG 15/12 Filterindsats er fremstillet specielt til CJC® Finfiltre for oliefiltrering af mineralske og syntetisk baserede

  • hydraulilkolier 
  • turbinesmøreolier
  • smøreolier 
  • honeolie
  • vangeolie
  • gearolier

FILTRERINGSKAPACITET:

Fjernelse af partikler
Alle CJC® Filterindsatse har en oliefiltreringsgrad på 3 m (mikron) absolut. Det betyder, at 98,7% af alle faste partikler større end 3 m og ca 50% af alle partikler større end 0,8 m opsamles i ét gennemløb.
Snavskapacitet for en BG 15/12 Indssats er 0,75 liter / faste partikler. 

Nedbrydningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harpiks / slam og lak opsamles af cellulosematerialet. Cellulosen kan opsamle ca. 0,5 kg nedbrydningsprodukter. 

Fjernelse af vand
Den potentielle vandabsorberingsevne er op til 50% (dvs. 375 ml H20) af den samlede snavskapacitet. 

Klik her for at lære at skifte en filterindsats.

Produktblade

BG1512_PSFI3022UK