PTU 15/25 diesel

 

PTU 15/25 diesel är ett offlineoljefiltreringssystem som kombinerar kontinuerlig vattenavskiljning med oljefiltrering och som används för lättare petroleumprodukter, t.ex.:

  • marindiesel (MDO)
  • marina gasoljor (MGO)
  • marina destillat (MSD)

PTU 15/25 avskiljer vatten, partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar). 

PTU 15/25 filterseparator har manuellt vattenavlopp. Det finns i en mängd varianter inklusive förvärmare, dropplåtar och kontrollskåp. Tryckfallet kan övervakas på en manometer på filtrets ovansida. 

PTU 15/25 diesel har en CJC®-filterinsats av typen F 15/25 och en separat sekundär coalescer.   

PTU 15/25 diesel lämpar sig för:

  • Marin användning
  • Lagringstankar
  • Huvud- och hjälpmotorer

Produktblad

PTU1525_DIESEL_PSST1015UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure