därfär är filtrering offline lämplig

 

Kontakta ett av våra CCJ-dotterbolag eller en CCJ-distributör världen runt för mer information

Fördelar på kort sikt med offlinefiltrering:

 • Sänkta totalkostnader för filtrering (50–80 %)
 • Mindre behov av underhåll av utrustning
 • Minimala installationskostnader
 • Minimala utbildningskrav för driften
 • Inget krav på avställning vid komponentbyten

Fördelar på lång sikt med offlinefiltrering:

 • Ökad livslängd hos komponenterna
 • Ökad livslängd hos oljan
 • Ökad livslängd hos inlinefilter
 • Färre driftavbrott på grund av fel i utrustningen
 • Minskad miljöpåverkan

CJC® underhållssystem för olja – egenskaper:

 • Kompakt och slutet system med helt separat drift från huvudsystemet, med egen pump och motor
 • Kan köras dygnet runt, även när huvudsystemet är avställt.
 • I filterinsatsen används djupverkande material med jämn densitet för finfiltreringen, och den har en normal livslängd på 12–18 månader.
 • Filterinsatsen har 2,2 kvadratmeter verksam yta som möjliggör det långsamma och jämna flöde som krävs vid effektiv finfiltrering.
 • Filterinsatsen har hög smutskapacitet, i medeltal mellan 5 och 7 kg, vilket ger en kostnadseffektiv drift.
 • Huvudsystemets behöver inte ställas av vid byte av filterinsatsen.

Det bästa sättet att utvärdera effektiviteten hos offlinefiltrering är att utföra ett test. C.C.JENSEN A/S kan nå mätbara mål i alla tillämpningar.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide