sydra

 

Syror bildas i närvaro av fukt, hetta och syre.  Syror kan också bildas när oljan åldras. Det totala syratalet (TAN) anger oljans totala syrainnehåll men inte hur starka syrorna är.

När oljans surhetsgrad i t. ex. transformatorolja eller gasmotorolja minskar, minskar också oljans åldrande och slitaget på utrustningen. På så sätt ökar utrustningens tillförlitlighet och livslängd.

CJC® djupfiltrering förhindrar syrabildning i olja genom att hålla halterna av föroreningar och fukt låga.

Lösning:

och en betydande ökning av livslängden för specialvätskor eller oljor, t. ex. fosfatestrar.

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide