desorber D40

 

Vatten i olja leder till minskad viskositet, minskad filtrerbarhet, minskad smörjförmåga, rostbildning, bakterietillväxt och ökad oljenedbrytning. Alla dessa faktorer leder till förkortad livslängd hos både komponenter och olja.

Desorbers D40 från CJC® är utformad för att avlägsna vatten från olja med hjälp av den patenterade desorptionsprincipen. Desorptionsprocessen baseras på principen att uppvärmd luft på ett effektivt sätt kan binda stora mängder vatten. I desorbern träffas olja som värmts upp till 60-80 °C (anges av kunden) av ett motflöde av kall, torr luft. Luften som snabbt värms upp av den heta oljan binder det vatten som finns tillgängligt tills den blir mättad. Desorbern kan torka oljan till ett vatteninnehåll på < 200 miljondelar och avlägsna 8 liter vatten per timme, beroende på oljetyp.

Huvudsakliga användningsområden:

 • pappersbruk
 • stålverk
 • återvinningsanläggningar för restolja
 • biodieselfabriker
 • kraftindustri
 • stora hydraulsystem
 • gruvdrift

Fördelen med Desorber D40 från CJC® är att den inte påverkas av viskositet och tillsatspaket. Desorbern kan behandla både mineralolja och syntetiska vätskor och t. o. m. bryta stabila emulsioner. Desorbern bibehåller ett mycket lågt vatteninnehåll i systemet.

Funktioner:

 • Avlägsnar vatten t. o. m. från emulgerad olja
 • Ökar både oljans och systemets livslängd
 • Förebygger oplanerade haverier och minskar underhållskostnader
 • Enkel att ansluta och använda
Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

DesorberD40_PSST1022UK

Brochures & Guides

Desorber brochure