EC / EO / EL insatser

 

CJC® jonbytarinsatser (bentonit, dehydrerad aluminiumhydroxid, jonbytarharts) används för neutralisering av sura föreningar i vätskor som transformatorolja, gasmotorolja och organofosfater.

Jonbytarinsatser har bland annat följande egenskaper:

  • Sänker syratalet
  • Höjer ytspänningen
  • Minskar förlustfaktorn (syratal)/höjer resistiviteten (Ω)
  • Höjer genombrottsspänningen

En sänkning av oljans surhetsgrad ökar oljans livslängd och minskar vätskesystemets åldring och slitage.

Den mängd syrareducerande filtermaterial som krävs för återställning av oljan varierar med oljetypen. Det är bland annat beroende på vatteninnehåll, oljetemperatur och graden av partikelkontaminering.

Filtrerad transformatorolja kan förväntas få egenskaper som är likvärdiga eller bättre än standarden för ny olja.

Filtrerad gasmotorolja kan förväntas ge sänkta syratal, vilket ger längre tid mellan oljebyten. I kombination med ett finfilter sänks även kiselhalten.

Kontakta C.C.JENSEN A/S för mer information. Om du kontaktar oss kan vi rekommendera en syrareducerande lösning för ert system. Oljeregenerering är ofta billigare än oljebyte. Dessutom kan driftavbrott undvikas eftersom regenereringen kan utföras när systemet är i drift.

Oljeprover från regenerering av transformatorolja före och efter en CJC® Ion Exchange Treatment

Exempelkurva för TAN reduktion från Ortviken T5 transformator

Example curve of TAN reduction at Sira Kvina transformer