filterinsats LO4R

för smörjolja i fyrtakts dieselmotorer som körs på RESTBRÄNSLE

 

TILLÄMPNING
Den äkta CJC®-filterinsatsen LO4R är idealisk för filtrering av SAE30- och SAE40-smörolja i fyrtakts trunkdieselmotorer som körs på restbränsle.

Gäller för motorer som körs på:

  • Eldningsolja med låg svavelhalt (LSFO)
  • Eldningsolja med hög svavelhalt (HSFO)

FILTERINSATS
CJC® filterinsats LO4R är utformad för rening av vevhussmörjmedel i fyrtakts dieselmotorer med medelhögt varvtal som körs på restbränsle.

Strukturen och kapaciteten hos CJC® filterinsats LO4R tillhandahåller hög smutskapacitet och avlägsnar följande: 

  • föroreningar från förbränningsprocessen
  • slitagepartiklar
  • oljenedbrytnings-produkter
  • asfaltener
  • vatten

Omfattande fältförsök har påvisat insatsens kapacitet att bibehålla smörjoljans renhet och till och med förlänga dess livslängd.

Den specifika CJC®-filterinsatsen LO4R ska ENDAST 
användas med följande CJC®-oljefilter:

Produktblad

LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK