diverse kraftverkstillämpningar

 
Diverse kraftverkstillämpningar som exempelvis kranar och stödsystem är givna komponenter i ett kraftverk och att de fungerar som de ska är av största vikt för hög produktivitet. Alla har samma typ av problem med hydraul- och smörjolja som kontamineras av partiklar, vatten och oxidationsrester. Men om du håller oljan ren och torr med CJC®:s oljefilterlösningar är detta möjligt att undvika samtidigt som oljan i dina hydrauliska kraftenheter, hydraulmotorer, cylindrar, ventiler och pumpar håller mycket längre. 

Utmaning
Kraftverkens många hydrauliska och mekaniska system utsätts för vatteninträngning, partiklar och temperaturfluktuationer. Andra vitala tillämpningar är normalt beroende av dessa system, och om de inte underhålls väl kan detta leda till problem med tillförlitligheten och förlorad produktion. Normalt utförs oljebyten enligt ett bestämt schema. Detta kan bli mycket dyrt och dessutom kan man nödgas stänga av utrustningen för att kunna byta oljan. Om partiklar, vatten och oxidationsrester inte avlägsnas blir utrustningens livslängd avsevärt förkortad och risken för att behöva utföra dyra reparationer är överhängande. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftavbrott på grund av maskinhaverier och öka produktionen 
  • Se till att dina maskiner och system håller avsevärt längre
  • Se till att oljan håller 3–4 gånger längre
  • Minska reservdelsförbrukningen 
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det finns ett direkt samband mellan renhetsgraden hos hydraul- och smörjoljan, utrustningens drifttid och driftkostnaderna. När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för dina kraftverkssystem får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet för att uppnå normala serviceintervall. Du behöver därmed inte utföra service lika ofta. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från en mängd installationer. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att oljan håller länge och du slipper oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För kraftverkstillämpningar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar all kraftverksutrustning, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide