fordonsindustri


Fordonsfabriker är till stor del automatiserade produktionsanläggningar som kräver tillförlitlig utrustning för att kunna hålla en hög produktionstakt. En mängd delsystem för produktionsprocesser och logistik bidrar till effektiva JIT-flöden som minimerar lagerhållningen, t.ex. monteringslinans verktyg, hydrauliska verktyg, plåttvättar och härdning. Den höga precisionen och de korta cykeltiderna gör att det är mycket viktigt att hålla oljan ren och torr.

 

Utmaning
Om oljan för de komplicerade och mångsidiga fordonssystemen inte hålls ren och torr riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och försämrad produktkvalitet. De hydrauliska manipuleringsverktyg som används vid monteringslinorna kan innebära säkerhetsrisker och innebära svårigheter att hålla produktionstakten om de inte fungerar som tänkt. Om oljan i plåttvätten inte är ren blir ytorna lätt repiga och kassationsnivåerna stiger, för att inte tala om det extra slitaget på formningsverktygen. Om oljan i härdningsanläggningar inte är ren, torr och fri från oxidationsrester leder detta till försämrad komponentkvalitet, både vad gäller utseende och hårdhetsgrad. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller ditt maskineri och dina verktyg i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Garanterad produktkvalitet
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Se till att oljan håller 3–4 gånger längre

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din produktionslina får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid i samband med tusentals industriella installationer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om verktyg och system som håller länge, kräver mindre underhåll, du slipper drabbas av oplanerade stillestånd och kvaliteten optimeras. Oljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom fordonsindustrin:

Kontakta oss för att tillsammans med våra tekniska sälj- och produktexperter välja ut de CJC®-oljefilterlösningar som passar bäst för dina system.

 

CJC® systemlösningar passar alla fordonssystem och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide