verktygsmaskiner


Verktygsmaskiner är mycket komplicerade, och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för att hålla en hög produktionstakt. En mängd delsystem för produktionsprocesser, bland dem slip- och verktygsmaskiner, skapar tillsammans en effektiv produktionslina – förutsatt att de fungerar bra. Systemen bygger ofta på komplicerade hydrauliska komponenter som är dyra att reparera. Om dessa fungerar bra fungerar även produktionslinan smidigt och resultatet blir produkter av dokumenterat hög kvalitet. 

 

Utmaning
Om oljan för de komplicerade systemen med verktygsmaskiner inte hålls ren och torr riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och försämrad produktkvalitet. Man löper dessutom risk för processinstabilitet för att inte tala om ökat verktygsslitage, kortare livslängd för de olika komponenterna samt högre servicekostnader. Om oljan i verktygsmaskinerna inte är ren, torr och fri från oxidationsrester kan detta leda till oväntade produktionsavbrott och försämrad komponentkvalitet, vilket kan påverka dina möjligheter att leverera produkter till kunderna i tid. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller ditt maskineri och dina verktyg i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Garanterad produktkvalitet
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i dina verktygsmaskiner får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal verktygsmaskiner. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om verktyg och systemkomponenter som håller länge, kräver mindre underhåll, du slipper drabbas av oplanerade stillestånd och en optimerad och dokumenterad produktkvalitet.  Oljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka oljesystemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används för verktygsmaskiner 

 

CJC® systemlösningar passar alla verktygsmaskinsystem och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide