riggar och borrfartyg – dieselolja

 
Dieseloljor används på både riggar och borrfartyg, framför allt i de motorer som används för kraftproduktion, kraft som driver all borrutrustning och alla DP-system. Ren diesel är viktig för verksamheten, i synnerhet för common-rail-konstruktioner som har mycket lägre toleranser för insprutning och matarpumpar. Att hålla dieseln ren och vattenfri i huvud- och dagtanken är av största vikt för att motorn ska fungera bra.

Utmaning
Mikroorganismer i dieseltanken kan bli ett problem om dieseln inte hålls torr. Livslängden för insprutning och bränslepumpar riskerar att förkortas avsevärt, i synnerhet för common-rail-motorer i miljöklass 3. Om du inte håller dieseln torr riskerar du i slutändan att ha ett dött skepp i vattnet på grund av igensatta filter och skadad insprutning eftersom mikroorganismerna i dieseln har blivit allt fler.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håll dina motorer igång och slipp döda skepp
  • Optimera tillgängligheten för borriggar och borrfartyg
  • Minska risken för mikroorganismer i dieseln
  • Öka livslängden för insprutning och bränslepumpar.
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt dieselmotorsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en motor som är mer tillförlitlig och ett mer effektivt fartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och torr genom minimalt underhåll, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal dieselmotorer på borriggar och borrfartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygs- och riggägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av stillestånd på grund av igensatta filter.   

Dina lösningar
För dieselbränslesystem behöver du:

  • CJC® filterseparator, PTU 

CJC® systemlösningar passar alla tankar och motorer oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide