riggar och borrfartyg – hydraulsystem

 
Riggar och borrfartyg har hydrauliska kraftenheter, BOB-enheter, rörelsekompenserande system, toppmotorer, hisskomponenter, kranar, slampumpar, turbiner och förtöjningsvinschar. Dessa hydraulsystem och den hydrauliska kraftenheten levererar ström till bland annat toppmotorer, slampumpar och roughneck-borrmotorer. Detta är utrustning som är viktig för riggens eller borrfartygets produktion och som alltid måste fungera för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. 

Utmaning
Hydrauloljan förorenas av partiklar, vatten och oxidationsrester under den dagliga verksamheten och när oljan inte är ren och torr är risken för systemhaverier akut, vilket i sin tur innebär stor risk för borrningsavbrott. Hydrauloljan i systemet blir förorenad av partiklar, kondensvatten och oxidationsrester vilket kan leda till att ventiler och pumpar och motorer fungerar sämre. Det är inte ovanligt att ventilerna fastnar på grund av oxidation vilket leder till att de fungerar mindre bra. Till sist kan detta leda till högre underhållskostnader och i slutändan produktionsavbrott. Befintliga inline-filter avlägsnar inga oxidationsrester. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering – se till att hålla borrningen igång
  • Optimera riggens eller borrfartygets effektivitet
  • Minska risken för dyra reparationer av hydrauliken
  • Minska risken för oväntade haverier och produktionsförluster
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt hydraulsystem ser du till att det inte havererar. Du får ett oljefilter med utmärkt förmåga att avlägsna smuts, vatten och oxidation samt största möjliga smutskapacitet vilket ger dig kostnadsbesparingar och ett mer tillförlitligt hydraulsystem samt mycket hög effektivitet för din rigg eller ditt borrfartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal offshore-installationer. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många offshore-riggar och borrfartyg jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om hydraulsystem som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade stillestånd. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För hydraulsystem på borriggar och borrfartyg kan du välja mellan följande lösningar:

  • CJC®-finfilter, HDU
  • CJC® filterseparator, PTU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla hydraulsystem oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide