containerfartyg – propellerhylsor

 
Propelleraxeln överför kraft från motor till propeller. Lager, för- och aktertätningar är viktiga komponenter som är särskilt känsliga för inträngande havsvatten och slitage beroende på förorenade smörjsystem.

Utmaning
Propellertätningar och lager riskerar att skadas om oljan inte hålls fri från havsvatten, partiklar och oxidationsrester. Vatteninträngning inträffar vid propellertätningarna på grund av skador, slitage och axelns rörelser. Havsvattnet orsakar korrosion och ökar slitaget på lager och tätningar. Sand och slam kan orsaka slitage på fartyg som opererar i grunda vatten. När det gäller vissa miljögodkända smörjmedel kan vattenförorening till och med ge upphov till syror i oljan, och det är mycket dyrt att byta ut all olja i systemet. I värsta fall går det inte längre att manövrera tankfartyget och du riskerar att förlora uppdrag. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Minska risken för driftavbrott
  • Optimera containerfartygets effektivitet
  • Minska risken för att behöva reparera propellerhylsor, oplanerade haverier och kajbesök
  • Skydda din investering
  • Sänk kostnaderna för oljebyten för underhållsändamål

När du installerar en CJC®-lösning i ditt smörjsystem för propellerhylssystemet får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du slipper risken att behöva byta ut dyrbar olja och hantera stora mängder restolja. Du sparar pengar och får ökad tillförlitlighet. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal propellerhylsor. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att propellerhylsornas tätningar, lager och olja håller längre. Resultatet blir mindre underhåll och färre oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
När det gäller bogpropellersystem för containerfartyg kan du välja mellan nedanstående lösningar:

CJC® systemlösningar passar alla propellerhylsor oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide