passagerar- och ro-ro-fartyg – hydraulik

 
Alla passagerarfartyg har hydraulsystem som driver vinschar, ramper, hissar m.m. Hydraulsystemen måste hållas fria från partiklar, vatten och avlagringar för att fungera perfekt. Hydraulsystemen är en viktig del av all verksamhet på ett passagerarfartyg och de måste alltid vara i funktion för att undvika uteblivna uppdrag.

Utmaning
Vinscher, ramper, hissar m.m. kan upphöra att fungera om oljan inte är ren och torr. Hydrauloljan i systemet blir förorenad av partiklar, kondensvatten och oxidationsrester vilket kan leda till att ventiler och pumpar och motorer fungerar sämre. Systemen står ofta stilla under långa tidsperioder och när de väl tas i bruk är det inte ovanligt att ventilerna fastnar beroende på oxidation vilket leder till att de fungerar mindre bra. Befintliga filter avlägsnar inte oxidationsrester vilka kan göra det omöjligt att använda ramper, vinschar och hissar. Om fjärrstyrda ventiler inte fungerar kan det förhindra att ballast och bränsle förflyttas mellan olika tankar. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering och minska risken för verksamhetsavbrott
  • Säkerställ att ramper, vinschar, hissar m.m. alltid är tillgängliga.
  • Optimera passagerarfartygets effektivitet under drift
  • Minska risken för att hydraulsystemen måste repareras
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för ditt hydraulsystem säkrar du optimal funktion för vinschar, ramper, hissar m.m. Du får ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna orenheter, vatten och oxidation som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även system som är mer tillförlitliga och ett effektivare passagerarfartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer i ett stort antal hydraulsystem. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om ett hydraulsystem som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För hydraulsystem på passagerarfärjor och ro-ro-fartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla hydraulsystem oavsett typ och storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide