kundfall

KUND
Scandlines, M/F Tycho Brahe, Helsingborg–Helsingör.

SYSTEM
   System:         Huvudmotorer, 3 st. Wärtsilä 6R32 
                  + 1 st. 6R32 (LNE), vardera 3 000 kW
   Bränsle:          MDO, ultralågsvavlig diesel (drift i kontrollområden)

   Oljetyp:    Castrol MHP 154
   Oljevolym:   1 200 l

PROBLEM
M/F Tycho Brahe använde sig av konventionella metoder för att rena smörjoljan i sina diesel-elektriska framdrivningsenheter, en centrifug på två motorer. Driftkostnaden för vardera centrifug uppgick till 13 000 euro – totalt 26 000 euro om året – och den primära kostnaden var för värme.

LÖSNING
CJC®-standardoljefiltret HDU 27/108 och prototypoljefiltret HDU 27/108 installerades i huvudmotorerna DG3 och DG4. Standardfiltret installerades i huvudmotorn DG3 och prototypfiltret installerades i huvudmotorn DG4 med hjälp av en frekvensregulator och högre flöde. Man fortsatte att köra centrifugen på DG1 och DG2 som referens. 

FÖRDELAR
Reducering av:

  • elförbrukningen för oljeuppvärmning
  • smörjoljeförbrukningen
  • dieseloljeförbrukningen
  • hanteringen av slam
  • utsläppen

Målet var att uppnå resultat som var lika med eller bättre än de hos centrifugen.
Man uppnådde målet både med standardoljefiltret CJC® HDU och prototypoljefiltret CJC® HDU. Resultatet var så imponerande att personalen rapporterade att oljan såg ut som ”ny” och att den skiljde sig avsevärt åt jämfört med oljan i DG1 och DG2 (där centrifugen var installerad). Den direkta fördelen med att installera CJC®-oljefilter var värmebesparingar. Dessutom uppnåddes en väsentlig minskning av smörjoljeförbrukningen på huvudmotorerna DG3 och DG4 (CJC-filter) jämfört med förbrukningen på DG1 och DG2 (centrifug). Med tanke på besparingarna och resultaten som har uppnåtts under en tolvmånadersperiod har testet varit framgångsrikt.

Återbetalning
Alla betydande besparingar innebär att återbetalningstiden för standardlösningen är mindre än sju månader och för prototyplösningen lite mer än ett år.

MILJÖFÖRDELAR
Den minskade elförbrukningen för oljeuppvärmning leder till lägre dieselförbrukning och således mindre utsläpp. Mängden slam har också minskat avsevärt, och man behöver inte heller fylla på ny smörjolja i oljebehållaren lika ofta.

KUNDOMDÖME
Henrik Fald Hansen, Senior C/E säger:
– Erfarenheterna av installationen har enbart varit positiva. Oljekvaliteten är lika bra som förut, faktiskt bättre inom alla områden. Förut var oljan mörk men nu är den ljusare och ser ut som ny. Vi sparar in på arbetstimmar och kemikalier som vi använde för att rengöra centrifugen och det blir mindre stökigt i maskinrummet ...  

Läs mer, ladda ner hela kundberätttelsen, se höger kolumn.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

ASMA7031_Lube Oil, Wärtsila Main Engine, Diesel Electric Propulsion