lagringstankar


Alla diesellagringstankar är konstruerade för den plats där de ska installeras eftersom varje gruva har en unik infrastruktur. Oavsett om tanken är en platsbaserad dagtank, en kombinerad lagrings- och dagtank eller en terminalanläggning är problemen med diesel desamma. Dieselolja levereras sällan till platsen i en kvalitet som gör att den kan fyllas på i utrustningen direkt och därför måste operatörerna filtrera dieseln innan den kan användas. OE-tillverkarna rekommenderar numera diesel med ISO-koderna 17/15/13, medan insprutningstillverkare säger 12/10/8 för att få utrustningen att hålla så länge som möjligt. Vatten förekommer ofta i dieseln. Antingen finns den redan där när dieseln levereras eller också uppstår den på grund av kondensation. Förekomsten av vatten innebär att dieseloljan försämras efter bara några veckor i tankarna.

Utmaning
Dieseloljan i lagringstankarna genomgår en hel del steg från raffinaderiet till lagringstankarna och längs vägen blir partikelhalten allt högre, vatteninnehållet ökar och spår av slam och bakterier kan hittas i dieseloljan. Om dieseln inte sköts om under lagringen kommer du att behöva byta inline-filter i princip dagligen och ändå ha svårigheter att hålla dieseloljan inom gällande specifikationer. Problem med att hålla dieseloljan tillräckligt ren och torr leder till att fel på bränslepumpar och insprutning, korrosion och dålig bränsleekonomi. Hög förbrukning av inline-filter på grund av att de blir igensatta blir vanligt förekommande. För vissa former av generatoranvändning, till exempel då de används till reservströmförsörjning på sjukhus, kan förorenad diesel till och med innebära livsfara om dieseln är för förorenad. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Se till att motorer och generatorer håller 3–4 gånger längre
  • 18 000 timmar för insprutning
  • Minska förbrukningen av inline-filter med 80 %
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det finns ett direkt samband mellan renhetsgraden hos dieselbränslet, utrustningens drifttid och driftkostnaderna. När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din diesellagringstank får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet för att uppnå normala serviceintervall. Du slipper därmed byta filterinsatser varje månad. Men viktigast av allt är att CJC®-oljefiltrering håller dieseln torr och därmed garanterat fri från dieselpest/slam som utgör allvarliga problem för dieselns renhetsgrad, förbrukningen av inline-filter och påfrestar utrustningen. CJC®-oljefiltrering kan hjälpa dig att få en insprutning som håller 18 000 timmar, reducera din förbrukning av inline-filter med upp till 80 % och en cirka 3 % bättre bränsleeffektivitet. Du kan till och med övervaka dieseloljans skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För diesellagringstankar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla diesellagringstankar oavsett oljevolym, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Kundberättelser

Diesel Bulk Filtration, Diesel Storage tank, Storage & Day Tank, Diesel Fuel, Sadiola, Anglogold Ashanti-ASMI4018UK

Brochures & Guides

Diesel fuel filtration brochure
Mining sector brochure
Clean Oil Guide