Undvik°förorenad olja

Undvik smutsig olja – förorenad olja orsakar ungefär 80 procent av alla systemfel som kan kopplas till olja!

Förorenad olja är en av de viktigaste orsakerna till fel i oljesystem och står för ungefär 80 % av alla oljerelaterade haverier. Genom att undvika smutsig olja och problem som hör samman med detta kan utrustningens driftsäkerhet och livslängd förbättras väsentligt.

Förorenad olja uppstår när olösliga material som metaller, dammpartiklar, sand, gummi och avlagringar ansamlas i oljan och resulterar i smutsig olja. De minsta partiklarna, som kan vara avlagringar av slam, harts eller oxidation/lack (vanligtvis under 2 µm), är ofta orsaken till defekter på utrustningen. 

Dessa föroreningar kan ha en negativ inverkan på utrustningens tillförlitlighet och livslängd.

Nästan 100 % av förorenad olja och tillhörande problem kan förhindras. C.C.JENSEN har lång erfarenhet av oljeunderhåll och har utvecklat specialsystem för att effektivt avlägsna följande föroreningar:

  1. Partiklar: Våra avancerade system är utformade för att effektivt avlägsna smutspartiklar av olika storlekar, vilket säkerställer en ren och partikelfri oljecirkulation i din utrustning.
  2. Fritt vatten: Genom att ta hand om fritt vatten minskar vi risken för rost, oxidation och minskad smörjförmåga. Våra lösningar förebygger vatten- och fuktrelaterade problem som kan skada utrustningen.
  3. Löst vatten: Våra tekniker hanterar löst vatten, minimerar dess närvaro i oljan och upprätthåller den optimala balansen för att undvika skadliga effekter på din utrustning.
  4. Nedbrytning av olja: Vi motverkar oljenedbrytning och lackbildning, som kan uppstå på grund av faktorer som värme, oxidation och kemiska reaktioner med oljeföroreningar, t.ex. koppar och vatten. Våra lösningar hjälper till att bevara oljans kvalitet, egenskaper och prestanda, vilket förlänger livslängden på din utrustning.
  5. Syre/luft: Genom att minimera förekomsten av syre och luft i oljan minskar vi risken för systemhaveri eller minskad driftsprecision. Detta bidrar till att upprätthålla oljans stabilitet och skyddar viktiga komponenter. Vi erbjuder lösningar för att avlägsna syre och luft från systemet.
  6. Aciditet: Våra specialiserade metoder neutraliserar bildningen av aciditet i oljan genom att hålla föroreningar och fuktnivåer låga.
  7. Olja i vatten: Vi använder effektiva metoder för att avlägsna olja från vatten och se till att ditt länsvatten förblir så lågt som 5 mg/L (ppm).

Med våra heltäckande strategier för oljeunderhåll kan du proaktivt skydda din utrustning, öka driftsäkerheten och öka utrustningens livslängd. Genom att välja våra pålitliga lösningar eliminerar du riskerna med smutsig olja och dess konsekvenser. 

Upplev smidigare drift, lägre underhållskostnader och optimerad prestanda genom att samarbeta med C.C.JENSEN.

Undvik oljerelaterade system genom att använda produkter från CJC®...