filterinsats LO4D

för smörjolja i fyrtakts dieselmotorer som körs på DESTILLATBRÄNSLE

 

TILLÄMPNING
Den äkta CJC®-filterinsatsen LO4D är idealisk för filtrering av SAE30- och SAE40-smörolja i fyrtakts trunkdieselmotorer som körs på destillatbränsle. 

Gäller för motorer som körs på:

 • Marina gasoljor (MGO)
 • Marindiesel (MDO)

FILTERINSATS
CJC® filterinsats LO4D är utformad för rening av vanligt vevhussmörjmedel i fyrtakts dieselmotorer som körs på blandbränsle eller destillatbränsle. 

CJC® filterinsats LO4D har en välbalanserad smutskapacitet och hög filtreringseffektivitet för optimal kontroll av kontamineringsnivån och avskiljer:

 • föroreningar från förbränningsprocessen
 • slitagepartiklar
 • oljenedbrytnings-produkter
 • asfaltener
 • vatten

Omfattande erfarenhet från fältet har påvisat lång livslängd för insatsen och förlängd livslängd för smörjoljan.

Den specifika CJC®-filterinsatsen LO4D ska ENDAST 
användas med följande CJC®-oljefilter:

 • CJC®-filter för marin smörjolja i fyrtakts 
  trunkdieselmotorer med medelhögt och högt varvtal 
   
 • CJC® oljereningsenhet 27 för marin smörjolja i 
  två- och fyrtakts dieselmotorer
   
 • CJC® oljereningsenhet 427 för marin smörjolja 
  i två- och fyrtakts dieselmotorer

 

Produktblad

LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK