filterinsats LO4D

för smörjolja i fyrtakts dieselmotorer som körs på DESTILLATBRÄNSLE

 

TILLÄMPNING
Den äkta CJC®-filterinsatsen LO4D är idealisk för filtrering av SAE30- och SAE40-smörolja i fyrtakts trunkdieselmotorer som körs på destillatbränsle. 

Gäller för motorer som körs på:

  • Marina gasoljor (MGO)
  • Marindiesel (MDO)

FILTERINSATS
CJC® filterinsats LO4D är utformad för rening av vanligt vevhussmörjmedel i fyrtakts dieselmotorer som körs på blandbränsle eller destillatbränsle. 

CJC® filterinsats LO4D har en välbalanserad smutskapacitet och hög filtreringseffektivitet för optimal kontroll av kontamineringsnivån och avskiljer:

  • föroreningar från förbränningsprocessen
  • slitagepartiklar
  • oljenedbrytnings-produkter
  • asfaltener
  • vatten

Omfattande erfarenhet från fältet har påvisat lång livslängd för insatsen och förlängd livslängd för smörjoljan.

Den specifika CJC®-filterinsatsen LO4D ska ENDAST 
användas med följande CJC®-oljefilter:

 

Produktblad

LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK