givarkalibrering

 
Beroende på vilken typ av CJC®-oljefiltersystem du har kan systemet ha olika antal givare. Vårt Condition Monitoring System kan anslutas till en mängd olika givare för att ge dig bästa möjliga resultat av oljekvalitetsmätningen. 

Precis som de flesta andra verktyg måste givarna kalibreras vartannat år för att erbjuda korrekt information, och vi är OEM-experter på de givare vi använder. Genom att låta C.C.JENSEN utföra givarkalibreringen garanteras du efterlevnad av regler och föreskrifter, inklusive interna och externa kvalitetsstandarder.

Spårbarhet och dokumentation
Baserat på vår omfattande erfarenhet och globala räckvidd kan vi erbjuda bästa möjliga givarkalibrering för din anläggning. All givarkalibrering loggas i vårt system för verifiering och vi kan även registrera löpande kalibrering som en del av ett serviceavtal.

Givare
Vi erbjuder kalibrering av följande givare i CJC®-lösningar:

  • Givare för partikelräkning
  • Givare för mätning av oxidationsnivå
  • Temperaturgivare
  • Tryckgivare
  • Flödesmätare
  • Kalibreringspaket OCM15

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få en offert på CJC® givarkalibrering.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide