hydraulsystem

 
Hydraulsystem i kraftverk finns ofta i kranar (t.ex. för kol), pitchsystem för styrning av friskluftsfläktar och sugmunstycken. Detta är mycket komplicerade maskiner, och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för att hålla en hög produktionstakt. En mängd hydrauliska komponenter, till exempel avlastningsventiler och regulatorer används för att få systemet att fungera optimalt. Komponenterna i hydraulsystemen har mycket små toleranser, vilket innebär att det är mycket viktigt att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester.

Utmaning
Att enbart förlita sig på inline-filter i hydraulsystemen är en riskfylld strategi. Om man gör detta finns risk för att hydraulsystemen utsätts för mängder av partiklar i olika storlekar som kan leda till kostsamma driftavbrott, reducerad effektivitet och lägre produktion. Om oljan i hydraulsystemet inte hålls ren och torr riskerar du överdrivet slitage på de hydrauliska komponenterna och oväntade maskinhaverier som påverkar produktionen negativt. Om du inte håller oljan fri från oxidationsrester kan dess livslängd förkortas avsevärt och som följd kan ventilerna kärva under uppstart. Allt detta leder till längre driftavbrott och högre driftskostnader. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftstopp och öka produktionen 
  • Förlänger livslängden för hydrauloljan avsevärt
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning i hydraulsystemen på ditt kraftverk får du mycket effektiva oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpade för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på filtren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från många installationer på kraftverk. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en lång livslängd för dina hydraulsystem. Du får dessutom lägre underhållskostnader, slipper oväntade maskinhaverier och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För hydraulsystem i kraftverk kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla hydraulsystem på kraftverk, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide