växellåda till kyltornsfläkt

 
För att kunna kondensera lågenergiångan från turbinen till vatten krävs en kylanordning. Det är möjligt att använda sjövatten om kraftverket ligger i närheten av ett vattendrag, men det leder ofta till miljöproblem som exempelvis alger. Därför används oftast kyltorn. Fläkten i mitten av varje kyltorn skapar vindar som sätts i cirkulation av en växellåda och en elmotor. Eftersom växellådan i normalfall sitter minst 30 meter över marknivå är den inte lätt att underhålla är det av största vikt att oljan i kyltornsfläktens växellåda hålls torr och ren.

Utmaning
Om oljan i kyltornsfläktens växellåda inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott för anläggningen. Det största problemet med kyltornsfläktens växellådsolja är vatteninträngning och damm som resulterar i slitage och oxidationsrester i oljan. Kyltornsfläktens växellåda är svåråtkomlig så servicekostnaderna blir mycket höga. Om kyltornsfläktens växellåda inte fungerar som väntat levereras ingen ström till nätet och detta kan i sin tur innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för kostsamma reparationer av kyltornsfläktens växellåda
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för kyltornsfläktens växellåda får du ett oljefilter med utmärkt förmåga att avlägsna vatten och smuts. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig utrustning och ökad produktivitet för din anläggning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från en mängd installationer på växellådor för kyltornsfläktar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att kyltornsfläktens växellåda håller länge och du slipper oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För kyltornsfläktens växellådssystem kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla växellådssystem för kyltornsfläktar oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide