livsmedelsindustri


För att bli en framgångsrik och konkurrenskraftig livsmedelsproducent måste du kunna erbjuda produkter av god kvalitet till rimlig kostnad. Hög produktionstakt och pålitliga maskiner är viktiga för att nå detta mål och därför spelar effektiva oljesystem en stor roll. Termisk olja används ofta för att överföra värme från ett media till ett annat, bland annat vid uppvärmning av matlagningsolja.

Utmaning
Om smörjoljor och hydraulvätskor inte är rena, torra och fria från oxidationsprodukter (avlagringar) riskerar du kostsamma driftavbrott och maskinreparationer som kan fördröja dina livsmedelsleveranser.
På grund av mycket höga drifttemperaturer avger den termiska oljan oxidationsprodukter i form av slam och avlagringar som har en isolerande effekt på rör och värmeväxlare. Detta innebär att mer energi krävs för att överföra tillräckligt med värme till livsmedelsprocessen. Slam och avlagringar leder till förhöjda driftskostnader och dålig produktkvalitet – allvarliga risker för din verksamhet.  

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Försäkra dig om hög produktivitet och god processtabilitet
  • Minska risken för oväntade produktionsstopp 
  • Se till att maskinerna fungerar effektivt och pålitligt 
  • Se till att hålla kostnaderna för oljeunderhåll på lägsta möjliga nivå genom att få både olja och maskinkomponenter att hålla längre

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet. De utmärkta resultaten är väldokumenterade från våra mer än 60 år inom verksamheten och tusentals industriella installationer.

Din lösning
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom livsmedelsindustrin:

Kontakta oss för att tillsammans med våra tekniska sälj- och produktexperter välja ut de CJC®-oljefilterlösningar som passar bäst för dina system.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide